Pris och Kostnadsstruktur för Kontorshotell i Stockholm

Priset för kontorshotell varierar beroende på storlek, läge, standard och tjänster som ingår. Grundkostnaden är oftast per person eller kontorsrum, med möjlighet att lägga.