Hållbarhet som en konkurrensfördel i företaget

I dagens affärsvärld har hållbarhet blivit mer än bara ett modeord. Det är nu en nödvändighet för företag som vill överleva och blomstra i.