Gig-ekonomins roll i utformningen av framtida arbetstrender

Gig-ekonomin har blivit en populär anställningsmodell för oberoende arbetstagare. Den består av tre huvudkomponenter: konsumenterna som behöver en specifik tjänst, till exempel en Uber.