Gig-ekonomin har blivit en populär anställningsmodell för oberoende arbetstagare. Den består av tre huvudkomponenter: konsumenterna som behöver en specifik tjänst, till exempel en Uber eller en leverans, arbetstagarna som tillhandahåller den tjänsten och företagen som kopplar samman dem på ett direkt sätt, till exempel appbaserade teknikplattformar.

  • Strömlinjeformat arbetsflöde Gig-ekonomin består av människor som antingen väljer att arbeta självständigt som sin primära karriär eller använder det som ett komplement till sina vanliga heltidsjobb. Det inkluderar även frilansare som arbetar för olika företag, allt från transporttjänster till högkvalificerade innehållsförfattare och produktutvecklare. Många uppskattar flexibiliteten och friheten i att arbeta på gig, men det kan också innebära vissa utmaningar. Ett av de mest framträdande problemen är begränsad anställningstrygghet. Gig-arbetare har inga förmåner som sjukförsäkring, och de kan bli uppsagda när som helst. Lyckligtvis finns det gott om verktyg som kan hjälpa företagsledare att effektivisera sina arbetsflödesprocesser och öka verksamheten. Genom att använda programvara för automatisering av arbetsflöden kan organisationer minimera mänskliga fel och förbättra sin produktivitet och prestanda. Dessa lösningar kan till och med göra det möjligt att bygga helt anpassningsbara, kodfria processarbetsflöden på ett ögonblick. Det gör det enklare för teamen att identifiera och lösa flaskhalsar, påskynda produktionscykler och minska handläggningstiderna för förfrågningar.
  • Teknik utan kod Termen ”gig-ekonomi” används ofta som ett modeord för att hänvisa till det ökande antalet arbetstagare som deltar i on-demand-arbete via digitala plattformar, kontraktsföretag och andra mellanhänder. Men det är svårt att komma överens om en enda definition av gig-arbete, vilket har lett till vitt skilda uppskattningar av dess storlek och utbredning. Gigjobbare kan anställas för olika projekt baserat på deras kompetens, vilket innebär att företag har tillgång till en mångsidig talangpool. Gigarbetarnas varierande bakgrund kan också bidra till att kreativitet och idéer kommer in på arbetsplatsen. Gig-jobbare kan vara mer engagerade i sitt arbete eftersom de tycker att det är mycket mer intressant än ett monotont dagligt jobb. De kan också få en extra inkomst utan det långsiktiga åtagande som ett andra jobb innebär, och de behöver inte betala anställningskostnader som rekryteringsavgifter, arbetsgivaravgifter, uppsägningslöner, pensioner och sjuklön. De kan också arbeta efter sitt eget schema, vilket passar många människors livsstil.
  • Synlighet i realtid Arbetstagare som tjänar pengar på gig-arbete säger att flexibilitet och oberoende är de största fördelarna. De som har ansvar för barn, vård och hälsa kan välja när de vill arbeta och det kan hjälpa dem att balansera andra arbets- och livsåtaganden. Företag som anlitar gig-ekonomer kan dra nytta av ett brett spektrum av färdigheter och erfarenheter. Det kan hjälpa dem att ta sig an projekt som kräver specialkunskaper som de kanske inte har internt. Frilansarnas varierande bakgrund kan också bidra med kreativitet och idéer till företaget, vilket kan vara till nytta för projektresultat och kundnöjdhet. Användningen av digitala plattformar för att sammanföra gig-arbetare med jobb är inte ny, men antalet personer som gör det har ökat exponentiellt. Myndighetsdata om förekomsten av icke-traditionella arbetsarrangemang är dock inkonsekventa och varierar kraftigt beroende på demografi. Bureau of Labor Statistics uppskattar att tillfälliga och alternativa anställningar utgör 2 till 4 procent av den totala sysselsättningen.
  • Effektivare ledning I ett mycket konkurrensutsatt affärslandskap letar företag efter sätt att sänka kostnaderna utan att offra kvaliteten. Gig-ekonomin erbjuder ett sätt för organisationer att få tillgång till en högkvalitativ talangpool till en bråkdel av kostnaden för att anställa traditionella medarbetare. Gig-arbetare kan hitta uppdrag via onlineplattformar som redan har gjort annonseringen åt dem. Detta sparar både tid och pengar genom att eliminera behovet av kostsamma marknadsföringskampanjer och rekryteringsprocesser. Dessutom ger gigjobben en nivå av självständighet som många kontraktsanställda värdesätter. Att inte ha någon chef som ser över axeln kan hjälpa dem att känna sig trygga med att de utför sina uppgifter på effektivast möjliga sätt.

För personer som behöver flexibilitet i sin anställning, t.ex. studenter och personer med familj eller hälsoproblem, kan denna typ av arbete vara en extra inkomstkälla. Dessutom kan det ge människor möjlighet att ägna sig åt sina intressen eller testa sina färdigheter inom nya områden utan att behöva lämna sitt huvudjobb.