Attefallshus har blivit ett populärt sätt att skapa extra utrymme på tomten. Dessa fristående hus på maximalt 30 kvm fyller många funktioner, som extra bostad, kontor eller förråd. Attefallshusen är enkla att uppföra eftersom de inte regleras av detaljplaner, utan av de så kallade Attefallsreglerna.

Vad är Attefallsreglerna?

Attefallsreglerna infördes för att underlätta byggandet av mindre komplementbyggnader och bostäder. De anger att attefallshus får ha en byggnadsarea på maximalt 30 kvm och en taknockhöjd på maximalt 4 meter. Husen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte grannen ger sitt skriftliga medgivande att placera det närmare. Attefallshus delas in i två kategorier: komplementbostadshus för permanentboende och komplementbyggnader som förråd och garage.

Permanentbostad med höga krav

För att kunna använda attefallshuset som permanentbostad året runt måste det uppfylla samma krav som ett vanligt bostadshus gällande bland annat isolering, säkerhet och energieffektivitet. Dessa kallas komplementbostadshus. Många väljer att bygga attefallshus med källare eller suterrängvåning för att optimera boytan, då blir det ungefär 60 kvm.

Enkelt att finansiera

Det går att låna upp till hela beloppet för ett attefallshus via till exempel Wasa Kredit, om man är två sökande utan betalningsanmärkningar och en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Är man ensam sökande kan man få lån på upp till 400 000 kr. Många banker erbjuder finansiering och rådgivning kring attefallshus.

Smart uthyrning ger intäkter

Attefallshusen går utmärkt att hyra ut via till exempel Airbnb och på så sätt skapa en extra intäkt. Eftersom efterfrågan på den typen av boende är stor, speciellt på landsbygden och i attraktiva semesterorter, brukar beläggningen vara god. Ett välplanerat attefallshus som hyrs ut några veckor per år kan ge en ansenlig summa pengar.

Attefallsboom på gång

Attefallshusen har tagit marknaden med storm och ser ut att bli ännu mer populära framöver. Många uppskattar möjligheten att relativt enkelt och billigt kunna expandera boendet eller skapa ett extra hus för olika ändamål. Med lätta regler, goda finansieringsmöjligheter och potential till uthyrningsintäkter lär attefallsboomen fortsätta.